Thursday 8 March 2018

Seachtain na Gaeilge

Beidh Seachtain na Gaeilge ar ais ar scoil ó 12ú go 16ú Márta.
Beidh go leor rudaí ar súil i rith na seachtaine.
Glac páirt agus bain sult as!
Cúpla Focal
Dia Dhuit
Maidin mhaith
óiche mhaith                  
Conas atá tú?
Cad is ainm duit?
 .... is ainm dom.
Cá bhfuil ....?     
Cá bhfuil tú i do chonaí?
Tá mé i mo chonaí i ...
Cáthain?    
Cá bhfuil?
Cé?    
Is maith liom ...
Ní maith liom ...
Bá mhaith liom ...
Ar mhaith leat ...?
Ith do dhinnéar/bhricfeasta
An bhfuil tú réidh ?
Tá .... tinn                    
Go raibh maith agat
Slán leat
Hello
Good morning
Good night
How are you?
What is your name?
My name is ....
Where is ... ?
Where do you live?
I live in ...
When?
Where is......?

Who?
I like ...
I don't like ...
I would like ...
Would you like ........?
Eat your dinner/breakfast
Are you ready?
........ is sick
Thank you
Goodbye


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.